IMG_0151

资料柜

全钢储物柜材质说明:

柜  体:所有钢质柜体均采用1.2mm厚优质冷轧钢板,表面磷化处理(对钢板去油、去

      锈、表面形成一层保护膜使其在防腐蚀方面效果更持久),环氧树脂静电粉末喷涂。

层  板:采用1.2mm厚优质冷轧钢板,经酸洗磷化处理,表面经环氧树脂静电粉末喷涂

        整体稳重合理,防酸碱抗腐蚀性能极佳。

合  页:专用304#不锈钢材质合页,厚度2.0mm,可开启角度175°;


首页    高柜及功能柜系列    资料柜
首页    高柜及功能柜系列    资料柜